Rreth Nesh

Vllaznia Taekwondo

Taekwondo-ja në Shkoder i ka fillimet e saj në vitet 2000-2001, me prof. Ardian Meta. Prof. Ardiani ka studiuar në Malajzi ku krahas studimeve arriti të certifikohej në Taekwondo në brezin e zi.

Me pas ne krye të ekipit erdhi prof. Elvis Sejko. Ai drejtoi ekipin deri në vitin 2006.

Pas 7 vitesh ndërprerje Taekwondo-ne ne Shkoder e rikthen prof. Elion Puka. Pas një eksperiencë 13 vjeçare, 10 vite mori specializim në Itali ku arriti të marre brezin e zi 2 DAN, vazhdon atë që dy profesorët e tij nisen.

Prof. Elion Puka

Brez i Zi 5-Dan

Trajnerët Tonë


historiku


Themelohet Taekwondoja në Shkodër me prof. Ardian Meta. Prof. Ardiani ka studiuar në Malajzi ku krahas studimeve arriti të certifikohej në Taekwondo në brezin e zi.

2000-2001

Themelohet Taekwondoja në Shkodër me prof. Ardian Meta. Prof. Ardiani ka studiuar në Malajzi ku krahas studimeve arriti të certifikohej në Taekwondo në brezin e zi.

Ne vitin 2004 ekipi i Vllaznise shpallet kampion me ekipin e te rinjve ne Kupe te hapur te zhvilluar nga Federata Shqiptare e Taekwondo-se

2004

Ne vitin 2004 ekipi i Vllaznise shpallet kampion me ekipin e te rinjve ne Kupe te hapur te zhvilluar nga Federata Shqiptare e Taekwondo-se

Në krye të ekipit erdhi prof. Elvis Sejko. Ai drejtoi ekipin deri në vitin 2006. Prof. Elvis Sejko merr pjese si sportist në Kampionatin Ballkanik ku arrin të shpallet sportisti më i mirë për vitin 2003.

2006

Në krye të ekipit erdhi prof. Elvis Sejko. Ai drejtoi ekipin deri në vitin 2006. Prof. Elvis Sejko merr pjese si sportist në Kampionatin Ballkanik ku arrin të shpallet sportisti më i mirë për vitin 2003.

Rihapet Taekwondo në Shkodër. Edhe pse jo shumë i njohur shumë të rinj iu bashkangjitën këtij sporti. Kampion me ekipin e të rriturve në kampionatin “Kupa e Shqiperisë”

2013

Rihapet Taekwondo në Shkodër. Edhe pse jo shumë i njohur shumë të rinj iu bashkangjitën këtij sporti. Kampion me ekipin e të rriturve në kampionatin “Kupa e Shqiperisë”

Kampion me te rriturit ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2-te me femijet ne kampionatin “Top Tirana Open”
Vend i 2-te me te rriturit ne kampionatin kombetar Poomsae

2014

Kampion me te rriturit ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2-te me femijet ne kampionatin “Top Tirana Open”
Vend i 2-te me te rriturit ne kampionatin kombetar Poomsae

Kampion me te rriturit ne kampionatin “Tirana trophy”
Kampion me te rriturit ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2-te si ekip ne kampionatin “Kupa e Ambasadorit”
Vend i 2-te me femijet ne kampionatin Kombetar
Ne vitin 2016 trajneri Puka zgjidhet anetar i komisionit teknik ne Federaten Shqiptare te Taekwondo World.
Gjithashtu po ne kete vit zgjidhet trajner i ekipit kombetar.

2015

Kampion me te rriturit ne kampionatin “Tirana trophy”
Kampion me te rriturit ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2-te si ekip ne kampionatin “Kupa e Ambasadorit”
Vend i 2-te me femijet ne kampionatin Kombetar
Ne vitin 2016 trajneri Puka zgjidhet anetar i komisionit teknik ne Federaten Shqiptare te Taekwondo World.
Gjithashtu po ne kete vit zgjidhet trajner i ekipit kombetar.

Kampion me femijet ne kampionatin “Top Tirana Open”
Kampion si ekip ne kampionatin “Kupa e Amasadorit”
Vend i 3-te me te rriturit ne kampionatin “kupa e Shqiperise”

2016

Kampion me femijet ne kampionatin “Top Tirana Open”
Kampion si ekip ne kampionatin “Kupa e Amasadorit”
Vend i 3-te me te rriturit ne kampionatin “kupa e Shqiperise”

Kampion me te rinjte ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Kampion me para te rinjte ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2-te me te rriturit ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2-te me te rriturit ne kampionatin Kombetar
Vend i 2-te me para te rinjte ne akmpionatin Kombetar
Vend i 3-te me femijet ne kampionatin Kombetar
Vend i 3-te me femijet ne kampioantin “Kupa e Shqiperise”

2017

Kampion me te rinjte ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Kampion me para te rinjte ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2-te me te rriturit ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2-te me te rriturit ne kampionatin Kombetar
Vend i 2-te me para te rinjte ne akmpionatin Kombetar
Vend i 3-te me femijet ne kampionatin Kombetar
Vend i 3-te me femijet ne kampioantin “Kupa e Shqiperise”

Kampion me para te rinjte ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Kampion me femijet ne kampionatin Kombetar
Kampion me femijet ne kampionatin nderkombetar “Tirana Challenge”
Vend i 2-te me femijet ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2-te me te rriturit ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2 -te me para te rinjte ne kampionati Kombetar
Vend i 2-te me femijet ne kampionatin nderkombetar “Podgorica Open”
Vend i 2-te me para te rinjte ne kampionatin nderkombetar “Podgorica Open”
Vend i 3-te si ekip nga 33 ekipe ne kampionatin nderkombetar “Podgorica Open”

2018

Kampion me para te rinjte ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Kampion me femijet ne kampionatin Kombetar
Kampion me femijet ne kampionatin nderkombetar “Tirana Challenge”
Vend i 2-te me femijet ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2-te me te rriturit ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 2 -te me para te rinjte ne kampionati Kombetar
Vend i 2-te me femijet ne kampionatin nderkombetar “Podgorica Open”
Vend i 2-te me para te rinjte ne kampionatin nderkombetar “Podgorica Open”
Vend i 3-te si ekip nga 33 ekipe ne kampionatin nderkombetar “Podgorica Open”

Kampion me te rinjte ne kampionatin nderkombetar “Tirana Trophy”
Kampion me femijet ne kampionatin nderkombetar “Mbarekombetar”
Kampion me te rinjte ne kampionatin nderkombetar“Mbarekombetar”
Kampion me te rinjte ne kampionatin kombetar ne Poomsae
Kampion me femijet ne kampionatin kombetar
Kampion me para te rinjte ne kampionatin kombetar
Vend i 2-te si ekip nga 27 ekipe ne kampionatin nderkombetar “Tirana Trophy”
Vend i 3-te me femijet ne kampionatin nderkombetar “Tirana Trophy”
Vend i 3-te me para te rinjte ne kampionatin nderkombetar “Tirana Trophy”

2019

Kampion me te rinjte ne kampionatin nderkombetar “Tirana Trophy”
Kampion me femijet ne kampionatin nderkombetar “Mbarekombetar”
Kampion me te rinjte ne kampionatin nderkombetar“Mbarekombetar”
Kampion me te rinjte ne kampionatin kombetar ne Poomsae
Kampion me femijet ne kampionatin kombetar
Kampion me para te rinjte ne kampionatin kombetar
Vend i 2-te si ekip nga 27 ekipe ne kampionatin nderkombetar “Tirana Trophy”
Vend i 3-te me femijet ne kampionatin nderkombetar “Tirana Trophy”
Vend i 3-te me para te rinjte ne kampionatin nderkombetar “Tirana Trophy”

Kampion me femijet ne kampionatin kombetar
Kampion me te rinjt ne kampionatin kombetar
Kampion me te rinjte ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 3-te me te rriturit ne kampionatin kombetar
Ne vitin 2021 trajneri Puka zgjidhet anetar i bordit ekzekutiv ne FSHT-W

2020

Kampion me femijet ne kampionatin kombetar
Kampion me te rinjt ne kampionatin kombetar
Kampion me te rinjte ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 3-te me te rriturit ne kampionatin kombetar
Ne vitin 2021 trajneri Puka zgjidhet anetar i bordit ekzekutiv ne FSHT-W

Kampion me te rinjte ne kampionatin kombetar
Kampion me femijet ne kampionatin Kombetar
Kampion me te rinjte ne kampionatin Kombetar ne poomsae
Kampion me te rinjte ne kampionatin nderkombetar“Tirana Trophy” “Top Tirana Open”
Kampion me para te rinjte ne kampionatin nderkombetar “Tirana Trophy” “Top Tirana Open”
Kampion me te rinjte ne kampionatin kombetar poomsae
Vend i 3-femijet ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 3-te me para te rinjte ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”

2021

Kampion me te rinjte ne kampionatin kombetar
Kampion me femijet ne kampionatin Kombetar
Kampion me te rinjte ne kampionatin Kombetar ne poomsae
Kampion me te rinjte ne kampionatin nderkombetar“Tirana Trophy” “Top Tirana Open”
Kampion me para te rinjte ne kampionatin nderkombetar “Tirana Trophy” “Top Tirana Open”
Kampion me te rinjte ne kampionatin kombetar poomsae
Vend i 3-femijet ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”
Vend i 3-te me para te rinjte ne kampionatin “Kupa e Shqiperise”

Kampion me para te rinjte ne kampionatin kombetar
Kampion me femijet ne kampionatin nderkombetar “Children Cadet Select”
Kampion me para te rinjte ne kampionatin nderkombetar “Children Cadet Select”

2022

Kampion me para te rinjte ne kampionatin kombetar
Kampion me femijet ne kampionatin nderkombetar “Children Cadet Select”
Kampion me para te rinjte ne kampionatin nderkombetar “Children Cadet Select”